28 maja 2019

Nasze działy

Dział Doradztwa/ Dział Sprzedaży

Aktywność w dziale doradztwa pozwala na precyzyjne zbadanie potrzeb klientów i dostosowanie usług firmy do realiów rynkowych. Konsultanci są odpowiedzialni za monitorowanie i selekcję oferty oraz projektowanie nowych produktów. Ponadto do ich zadań należy skuteczne pozyskiwanie nowych klientów, przedstawienie oferty i profesjonalna obsługa kontrahenta.

Dział HR

Dział zajmuje się wewnętrzną strukturą YPI Consulting i jest odpowiedzialny za zarządzanie zasobami ludzkimi. Zadaniem pracowników działu jest organizacja procesu rekrutacji i selekcja kandydatów na przyszłych konsultantów, w celu dobrania zespołu o odpowiednich kwalifikacjach. Dział zajmuje się także organizacją systematycznych szkoleń i spotkań pozwalających na wymianę poglądów, doświadczeń oraz integrację członków YPI.

Dział PR

Dział zajmuje się promocją firmy, starając się jak najlepiej wychodzić naprzeciw potrzebom klienta. Jednym z najważniejszych zadań jest zarządzanie informacjami i ich przepływem wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji. Ponadto pracownicy działu PR są odpowiedzialni za kreowanie wizerunku YPI Consulting jako nowoczesnej i profesjonalnej firmy oraz za nawiązywanie kontaktów z innymi organizacjami.