28 maja 2019

Droga kariery

Umożliwienie rozwoju swoim członkom jest jednym z celów YPI Consulting. Wpływ na kształt organizacji mają już osoby na stanowisku Konsultanta. Wraz z awansem zmienia się przede wszystkim liczba obowiązków a nie możliwości, od samego początku możesz więc intensywnie się rozwijać, a w ten sposób wspomagać rozwój całej organizacji.

1. Młodszy Konsultant Biznesowy

Najlepsi kandydaci wyłonieni podczas procesu rekrutacyjnego rozpoczynają swoją współpracę z organizacją w roli Młodszych Konsultantów Biznesowych. Głównym zadaniem na tym stanowisku jest realizowanie projektów, w którym pełnią funkcję Konsultanta. Jednocześnie Młodszy Konsultant Biznesowy poddawany jest intensywnemu procesowi wdrożeniowemu, który obejmuje przede wszystkim serię szkoleń ułatwiających mu pracę w grupie projektowej, poprawiających jego znajomość organizacji oraz przygotowujących go do roli Konsultanta w wybranym dziale.

2. Konsultant Działu

W YPI Consulting wyróżnić można 3 działy: HR, PR oraz Doradztwo. Do każdego działu można dostać się od razu po praktykach. Konsultanci obowiązki działowe muszą łączyć z pełnieniem funkcji Konsultanta/Managera w realizowanych przez organizację projektach.

3. Manager Działu

Stanowisko to przeznaczone jest dla osób, które nauczyły się skutecznie godzić obowiązki związane z działalnością w dziale i projektach. Najważniejszymi kryteriami decydującymi o wyborze Managera jest zaangażowanie w zadania działu oraz szeroka wiedza z danego obszaru. Osoby na tym stanowisku posiadają szerszy zakres odpowiedzialności w stosunku do Konsultanta, przechodzą jednak dodatkowe szkolenia ułatwiające im pracę na tym stanowisku.

4. Członek Zarządu

Najważniejsze stanowisko z punktu widzenia organizacji. Zarząd składa się z trzech osób: Prezesa oraz dwóch Wiceprezesów. To oni podejmują oraz zatwierdzają wszystkie kluczowe dla YPI Consulting decyzje. Stanowisko to pociąga za sobą bardzo duży zakres obowiązków, pozwala jednak nabyć bardzo specyficzny rodzaj doświadczenia na stanowisku kierowniczym, które jest cenione na współczesnym rynku pracy.

5. Starszy Konsultant

Osoby, które zdobyły już satysfakcjonującą dla nich ilość wiedzy i doświadczenia, myślące o wejściu na rynek pracy, mogą otrzymać stanowisko Starszego Konsultanta. Ich zadaniem staje się wspieranie wysiłków organizacji oraz przekazywanie swoich umiejętności pozostałym członkom YPI Consulting. Stanowisko to najczęściej wykorzystywane jest przez Członków Zarządu po zakończeniu ich kadencji.

6. Alumni

Jest honorowym uwieńczeniem kariery w YPI Consulting. Nie jest to stanowisko, tylko status nadany osobie która zrezygnowała z członkostwa, ale nadal utrzymującej związki z organizacją. Warunkiem dołączenia do Klubu Alumna są zasługi na rzecz YPI Consulting – wykazywanie się odpowiednim zaangażowaniem oraz troską o rozwój Stowarzyszenia. Alumni, jako osoby funkcjonujące na rynku pracy po zakończeniu studiów, wspierają organizację merytorycznie, niekiedy również pomagają w pozyskiwaniu projektów.

W momencie przyłączenia do organizacji (po praktykach) zaczniesz wykonywać specjalistyczną pracę wynikającą z przynależności do działu. Nie chcemy jednak, aby było to dla Ciebie jedynym źródłem rozwoju. Realizacja projektów przez jego członków jest niezwykle ważna dla organizacji. Z tego powodu jako Konsultant w dziale często będziesz pełnić również jedną z dwóch funkcji:

  • Konsultant w Projekcie – może zostać nim każdy członek YPI Consulting. Grupy projektowe za każdym razem różnią się składem osobowym, wielkością, charakterem wykonywanych zadań oraz wymaganym czasem pracy. Pełnienie tej funkcji można wręcz wpisać w zakres obowiązków Konsultanta w dziale.
  • Project Manager – osoba doświadczona w pracy przy projektach. Głównymi wymaganiami w przypadku tej funkcji jest wiedza oraz ilość do tej pory wykonanej na rzecz YPI Consulting pracy. Wysokie wymagania stawiane przed Managerem Projektu, a także wiążąca się z tą funkcją duża odpowiedzialność, powodują, że tylko nieliczni członkowie mogą pełnić tę funkcję.