2 czerwca 2019

Badania rynku i konkurencji

Wykonywane przez nas analizy rynkowe pozwalają na minimalizację ryzyka podjęcia błędnych decyzji strategicznych, wyprzedzanie działań konkurentów oraz poznanie potrzeb i oczekiwań potencjalnych Klientów.

Badania rynku i konkurencji skierowane są do przedsiębiorstw, chcących skutecznie wejść na nowy rynek zarówno krajowy jak i zagraniczny, bądź zainteresowanych rozszerzeniem swojej oferty produktowej.

1. Badania rynku

zawiera informacje o kształtowaniu się mechanizmów rynkowych, pomaga ocenić sytuację, bariery wejścia czy intensywność walki konkurencyjnej

2. Badania konkurencji

Dostarcza pełny obraz otoczenia konkurencyjnego.
Jest jednym z podstawowych badań marketingowych, dostarcza informacje o przedsiębiorstwach konkurencyjnych oraz trendach, pomaga dostrzec nisze rynkowe, a także zaplanować kierunek rozwoju

3. Analiza lokalizacyjna

Doradzimy, która lokalizacja inwestycyjna jest najbardziej optymalna dla Państwa firmy.
Odpowiednia lokalizacja przedsiębiorstwa nierzadko jest istotnym elementem znacząco wpływającym na sukces firmy. Efektem analizy lokalizacyjnej jest wskazanie najlepszych miejsc (pod względem logistycznym, popytowym czy kosztowym) do rozpoczęcia lub przeniesienia działalności

4. Analiza strategiczna

Opracujemy najkorzystniejszą strategię rozwoju Państwa przedsiębiorstwa.
Analiza strategiczna pozwala określić optymalny kierunek rozwoju przedsiębiorstwa biorąc pod uwagę otoczenie i konkurencję oraz jego cechy własne. Opracowana strategia jest niezwykle cennym elementem przy zakładaniu nowej firmy bądź rozwoju już istniejącego przedsiębiorstwa