2 czerwca 2019

Badania rynku

Podejmowanie decyzji biznesowych w firmach opiera się na wielu zmiennych, takich jak zdobyte doświadczenie, wiedza na temat rynku czy dostępność zasobów potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia. Wiedza branżowa wymaga ciągłego aktualizowania. Rynek się zmienia – zmieniają się zarówno konkurenci, jak i potrzeby, preferencje klientów i ich zachowania. Zdobycie tej wiedzy możliwe jest dzięki badaniom rynkowym prowadzonym przez nasz zespół.

Rodzaje badań rynkowych

W zależności od poszukiwanych informacji, możemy skupić się na wielu obszarach:

 • analiza konkurencji – dostarczamy wiedzy na temat firm działających już na rynku oraz dostępnych produktów, spełniających określone kryteria;
 • badania konsumenckie – poznajemy potrzeby i preferencje klientów, które pomagają dopracować produkt/usługę i dopasować ją do oczekiwań odbiorców końcowych;
 • badania marketingowe – sprawdzamy efektywność działań marketingowych, kampanii marketingowych, pomagamy określić grupę docelową i kanały komunikacji oraz ocenić ich efektywność;
 • badania wizerunku marki – pomagamy określić pozycję marki i jej rozpoznawalność wśród klientów;
 • analiza lokalizacyjna – dostarczamy informacji na temat rynku lokalnego, działającej na nim konkurencji, uwarunkowań logistycznych, dostępnych zasobów i kosztów związanych ze startem i prowadzeniem działalności.

Metodyka badań

W zależności od tego, jakie informacje są poszukiwane i jak mają być wykorzystane w biznesie/projekcie, możemy skupić się na badaniach ilościowych lub jakościowych, uzupełniając je informacjami pozyskanymi ze źródeł już dostępnych na rynku – tzw. desk research.

Metody ilościowe polegają na zebraniu informacji zwrotnej od szerokiego grona odbiorców i analizie statystycznej. Wśród nich wyróżniamy:

 • ankiety – prowadzone w formie papierowej lub online, wypełniane przez potencjalnych lub obecnych klientów;
 • wywiady indywidualne – w formie kwestionariuszy wypełnianych przez osobę prowadzącą badanie podczas rozmowy z klientem.

Jakościowe metody prowadzenia badań pozwalają na głębsze zrozumienie klienta i spojrzenie z jego perspektywy na zastosowanie produktu czy usługi. Są nimi:

 • wywiady pogłębione – swobodna forma rozmowy z klientem na określony temat, bez stałego zestawu pytań. Prowadzący badanie koncentruje się na głębszym zrozumieniu potrzeb klienta i sposobu, w jaki korzysta on z produktu. Wywiad pogłębiony może być połączony z testowaniem produktu;
 • wywiady grupowe (fokusowe) – forma dyskusji, w której konsumenci dzielą się swoją opinią i problemami związanymi z produktem w obecności innych użytkowników. Osoba prowadząca badanie notuje najważniejsze informacje i podtrzymuje temat rozmowy, jednocześnie zachowując możliwość czynnego udziału jako jeden z konsumentów;
 • obserwacje – połączenie wiedzy pozyskanej metodą desk research, rozmów z klientami oraz obserwacji ich zachowań, bez zachowania konkretnej struktury badań, ale wynikające z umiejętności analitycznych i wyciągania wniosków przez osoby prowadzące badanie.

Każde z tych badań, a nawet samo przygotowanie oferty, poprzedzamy wykonując wspomniany wcześniej desk research – czyli przegląd informacji na temat rynku/branży z dostępnych już źródeł wiedzy, takich jak:

 • dane z instytucji publicznych,
 • raporty z badań prowadzonych przez inne firmy i organizacje (w tym badania naukowe),
 • publikacje, czasopisma, wywiady z ekspertami danej branży, i wiele innych.

Często łączymy różne rodzaje badań, aby uzyskać pełniejszy obraz rynku i kształtujących go zależności.

Prezentacja wyników badania

Wyniki badania są przedstawiane w formie raportu, zawierającego opis zebranych danych, ich obiektywną analizę statystyczną oraz wnioski. Częścią raportu jest także opis rekomendowanych działań, które można wdrożyć w firmie – w tym zakresie także oferujemy wsparcie naszego zespołu.

Na życzenie klienta raport może zostać zaprezentowany podczas spotkania z udziałem zarządu, pracowników działu marketingu i sprzedaży lub agencji marketingowej.