2 czerwca 2019

Analizy cenowe

Przy ustalaniu cen nowych produktów z jednej strony brane są pod uwagę koszty wytwarzania, dostarczania i oczekiwany zysk ze sprzedaży, z drugiej zaś uwzględnia się panujące na rynku standardy i średnie ceny oferowane przez konkurencyjne firmy. W uzyskaniu takich informacji pomocna jest analiza cenowa.

Celem takiego badania może być także optymalizacja aktualnych cen, z wykorzystywaniem informacji posiadanych wewnątrz firmy, takich jak wielkość sprzedaży i ceny produktów na przestrzeni ostatnich kilku lat. Dane te możemy porównywać, szukając zależności pomiędzy zyskami a nakładami na rozwój produktów, marketing i dostawę.

W YPI pomagamy budować strategie cenowe, poprawiać efektywność kosztową oraz marże sprzedażowe. Tworzymy gotowe cenniki oraz elastyczne modele kształtowania cen, w zależności od oczekiwanej wartości i udziału poszczególnych produktów w koszyku lub wizyty klienta w punkcie detalicznym.