2 czerwca 2019

Analiza strategiczna i doradztwo

Bazując na doświadczeniu własnym oraz wiedzy eksperckiej osób wspierających naszą organizację (Alumni), świadczymy usługi analizy wewnętrznej przedsiębiorstwa. Polega ona na badaniu wielu obszarów działania firmy, takich jak: sprzedaż, marketing, wyniki finansowe, oczekiwania pracowników czy zarządzanie zespołem (w tym obszar employer branding).

W celu rozpoznania potrzeb i dopasowania zakresu usługi, przyglądamy się procesom zachodzącym w firmie i pomagamy je usprawnić poprzez wdrożenie odpowiednich procedur i poprawę komunikacji.

Częścią analizy wewnętrznej jest także obserwacja firmy na tle otoczenia rynkowego i konkurencji, która pomaga wskazać kluczowe obszary do poprawy i możliwe kierunki rozwoju.

Doradztwo strategiczne może obejmować pełną analizę w formie audytu wybranych działów lub odbywać się w formie 2-4 godzinnych spotkań z naszym zespołem, podczas których wspólnie omawiane są bieżące problemy, potrzeby firmy i propozycje działań.

Dzięki doświadczeniu branżowemu naszych konsultantów, zdobytemu podczas pracy przy projektach, jesteśmy w stanie tworzyć rozwiązania złożonych problemów. Rozwinięta sieć partnerskich firm konsultingowych, umożliwia nam na realizację projektów o szerokim zasięgu geograficznym.