Miejsce kobiety jest… w zarządzie!

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę DDI oraz grupę badawczą The Conference Board firmy, w których kobiety zajmują miejsca w zarządzie odnotowują najlepsze wyniki finansowe. W tych firmach 27% liderów to właśnie kobiety, natomiast tam gdzie było ich mniej (19%) wyniki było znacznie gorsze. Credit Suisse donosi z kolei, że akcje firm awansujących kobiety na stanowiska kierownicze szybko rosną, a pracownicy są bardziej zadowoleni. Jaki jest tego powód? Kobiety lepiej znają się na coachingu i lepiej definiują cele. Są też bardziej ostrożne w podejmowaniu decyzji w przeciwieństwie do mężczyzn, którzy cenią sobie działania szybkie i odważne. Kobieta natomiast zapewnia firmie większą stabilność, a jej wrażliwość społeczna zapewnia lepsze wyniki pracy. Jest również bardziej skłonna, by przestrzegać zasad etyki biznesu.
[…]