7 marca 2016

Przygotowanie planu marketingowego

Drogą do osiągnięcia wyższych efektów biznesowych oraz zrealizowania celów Państwa Firmy jest posiadanie planu marketingowego.

Plan marketingowy to dokument, który zawiera jasne zestawienie docelowych segmentów rynku oraz kluczowych trendów rynkowych.  Indywidualny plan marketingowy pozwala na dobór odpowiednich narzędzi oraz środków komunikacji marketingowej, przy uwzględnieniu budżetu jakim dysponuje Państwa Firma.

Plan marketingowy zawiera m.in. dane rynkowe, strategie, wykaz działań promocyjnych, harmonogram oraz budżet.

Dlaczego warto posiadać plan marketingowy?

  • jasny schemat działań rynkowych,
  • oszczędność czasu,
  • wykrywanie pojawiających się szans i zagrożeń oraz reagowanie na zmiany,
  • określenie przewagi konkurencyjnej,
  • usprawnienie komunikacji w kierownictwie,
  • efektywna alokacja zasobów,
  • spójność metod stosowanych w całej organizacji,
  • ograniczenie kosztów niewłaściwych działań marketingowych.

Działania zgodnie z sporządzonym planem pozwalają na osiągnięcie znacznie lepszych rezultatów.

Przygotujemy dla Państwa skuteczny plan marketingowy wynikający ze strategii marketingowej, szczegółowo określający działania, harmonogram oraz wkład poszczególnych działów w ich realizację.