3 marca 2016

Doświadczenie

Zdobywane od 2002 roku doświadczenie pozwala nam zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających Klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Kluczowym elementem i wynikiem każdego zlecenia jest raport zawierający metodykę badania, jego wyniki oraz rekomendacje i wnioski. Raporty tworzone przez YPI Consulting charakteryzują się wysoką jakością merytoryczną oraz estetyką.

Głównym osiągnięciem YPI Consulting jest szerzące się grono zadowolonych Kontrahentów, korzystających z naszych usług. Najlepszą wizytówką YPI Consulting są pozytywne rekomendacje znaczących na rynku przedsiębiorstw. Profesjonalnie opracowana oferta oraz entuzjazm i wysoka motywacja Konsultantów to gwarancja sukcesu podejmowanych projektów.

Długoletnia, bo od 2002 roku, obecność na rynku pozwoliła nam wypracować optymalny schemat współpracy z Klientem:

  1. Kontakt
   Jakość usług konsultingowych jest uzależniona od dobrego kontaktu z Klientem, dlatego niezbędne jest poznanie Jego potrzeb i stałe monitorowanie poziomu satysfakcji. Cechuje nas wysoki indywidualizm w podejściu do naszych Partnerów.
  2. Oferta
   Po nawiązaniu kontaktu i zdiagnozowaniu potrzeb Klienta przygotowujemy wstępną ofertę współpracy, czyli Project Proposal. Po opracowaniu oferty następuje ponowny kontakt z Klientem w celu dodatkowej weryfikacji Jego oczekiwań.
  3. Projekt
   Realizacją projektu zajmuje się doświadczony zespół składający się zwykle z 2 – 7 Konsultantów pod przewodnictwem Project Managera. Korzystają oni z różnych metod pracy, w zależności od rodzaju projektu (desk research, wywiady pogłębione, wywiady eksperckie, ankiety na reprezentatywnej próbie, analiza). Nasz Partner po zakończeniu poszczególnych etapów projektu jest na bieżąco informowany o efektach prac.
  4. Raport
   Na postawie przeprowadzonych badań tworzymy raport. Składa się on z kilku części, m. in.: opisu pracy, zebranych danych, analizy. Najistotniejszy punkt stanowią wnioski. Zależnie od projektu są one ujmowane w formie strategii marketingowej lub zbioru rekomendacji wraz z planem ich wdrożenia.
  5. Ocena
   Ostatnim etapem działania jest skonfrontowanie efektów pracy z oczekiwaniami Klienta podczas spotkania, na którym przekazujemy pełny raport oraz dokonujemy prezentacji wyników. Nasz Partner zyskuje możliwość wyjaśnienia wątpliwości.

 

Efektem przedstawionego modelu pracy są dziesiątki zakończonych powodzeniem projektów

 

nowystyl KrakWeb Kasprzak grupakreatywna amnesty-list

 

Badania rynku i konkurencji

 • Badanie rynku trenerów biznesowych, przyszłych trendów w celu oszacowania popytu oraz podaży
 • Badanie polskiego rynku rekrutacji online
 • Badanie polskiego rynku szkoleniowego
 • Badanie rynku targów kulturalnych i branżowych oraz ocena zasadności organizacji targów dla firm z Bliskiego Wschodu oraz Azji, chcących pozyskać nowych inwestorów w Polsce
 • Badanie rynku pracy dla 20% najlepszych absolwentów pod kątem oczekiwań pracodawców oraz kompetencji oferowanych przez 20% najatrakcyjniejszych biznesowo absolwentów
 • Badanie polskiego rynku kosmetycznego pod kątem zbadania zasadności przeprowadzenia inwestycji w Polsce
 • Badanie rynku i stworzenie strategii zachęcania osób i podmiotów generujących oleje przepracowane do ich recyklingu
 • Badanie rynku rekultywacji gleby w Polsce
 • Analiza rynku pomp ciepła i kolektorów słonecznych
 • Analiza rynku i możliwości dostawców soli technicznych
 • Badanie polskiego rynku sprężarek tłokowych

Badania konsumenckie

 • Badanie satysfakcji klientów – użytkowników sprzętu medycznego dla znanego producenta artykułów kosmetycznych i sprzętu medycznego
 • Badanie satysfakcji użytkowników oprogramowania CRM
 • Badanie badanie satysfakcji, preferencji oraz lojalności słuchaczy informacyjnych stacji radiowych
 • Badania preferencji klientów przy podejmowaniu decyzji o zakupie maszyn poligraficznych
 • Badanie preferencji klientów dla producenta z branży spożywczej
 • Badanie preferencji studentów w zakresie specjalistycznego środka promocji
 • Badanie preferencji oraz segmentacja klientów firm szkoleniowych
 • Badanie preferencji inwestycyjnych wśród studentów
 • Badanie kompetencji w dziedzinie nauk informatycznych oraz oczekiwań względem pracodawców wśród studentów polskich pod kątem możliwości rekrutacji przez firmy z branży IT z Wielkiej Brytanii
 • Badanie preferencji oraz opini związanych z meblami ekologicznymi wśród największych odbiroców (z Polski i zagranicy) lidera produkjci krzeseł w Polsce.
 • Badanie rozpoznawalności marki firmy consultingowej wśród krakowskich studentów
 • Badanie rozpoznawalności marki w europie kluczowej instytucji kulturalnej z Krakowa
 • Ocena konkurencji, działalności i wizerunku firmy producenta sprzętu medycznego
 • Analiza konkurencji agencji interaktywnej oraz konkurencyjności programów afiliacyjnych
 • Analiza wizerunku marki na podstawie ukazujących się publikacji w mediach
 • Analiza cen – rynek zdjęć 3D i zdjęć panoramicznych 360 stopni
 • Badanie marketingowe dotyczące określenia najskuteczniejszych sposobów dotarcia do potencjalnych klientów
 • Badanie sposobów dotarcia do studentów, będących potencjalnymi pracownikami firmy doradczej

Doradztwo dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Poszukiwanie partnerów biznesowych dla producenta oprogramowania komputerowego
 • Pośrednictwo przy sprzedaży produktów szkoleniowych
 • Poszukiwanie partnerów biznesowych dla firmy szkoleniowej
 • Audyt wewnętrzny aktywności lokalnych grup działania w międzynarodowej organizacji społecznej
 • Ocena opłacalności otwarcia kafejki internetowej poprzez ilościowe i jakościowe badanie rynku
 • Badanie opłacalności wejścia na polski rynek dla holenderskiego producenta stamping dies
 • Utworzenie bazy danych instytucji zainteresowanych zakupem ośrodka przemysłowego na terenie Niemiec
 • Opracowanie baz europejskich sieci meblowych
 • Organizacja konferencji o gospodarczych aspektach rozszerzenia UE w ramach debaty pod patronatem Komisji Europejskiej

Pozyskiwanie środków finansowych

 • Biznesplan na przejęcie przedsiębiorstwa meblarskiego
 • Opracowanie wniosku o dotacje ZPORR
 • Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu
 • Analiza PO IG 6.1 Paszport do eksportu

Zapytaj o efekty!

W celu zaprezentowania efektów naszej pracy, jako nieliczni spośród firm konsultingowych, oddajemy w Państwa ręce próbki raportów, które obrazują część wyników wybranych badań zrealizowanych przez YPI Consulting. Możesz niezobowiązująco poprosić o wysłanie darmowego przykładu raportu.