3 marca 2016

Analiza lokalizacyjna – metodyka badawcza

Cechą wspólną wszystkich analiz strategicznych jest badanie trzech obszarów: makrootoczenia, otoczenia konkurencyjnego i samego przedsiębiorstwa. Dobór metod do poszczególnych obszarów jest uzależniony od takich kryteriów jak czas, koszt czy cel badania. Przykładowo analiza otoczenia może zostać przeprowadzona popularną metodą „pięciu sił” Portera, lecz jeśli zależy nam na możliwości porównania atrakcyjności kilku sektorów, lepiej posłużyć się metodą oceny punktowej. Optymalna metoda zostanie dobrana specjalnie do Państwa potrzeb.

Proponowane etapy realizacji projektu:

 1. Wspólne projektowanie badania
  Kładziemy nacisk na ścisłą współpracę z Klientem. Pozwala to na przygotowanie użytecznego raportu, który stanie się wartościowym narzędziem wspierającym decyzje Zarządu.
 2. Przeprowadzenie analizy
  Jest to etap pozyskiwania informacji o konkurencji oraz danych rynkowych. Dokładamy wszelkich starań, aby otrzymywane wyniki były rzetelne, pełne oraz użyteczne. Zebrane dane są następnie poddawane analizie.
 3. Opracowanie raportu i rekomendacji
  Raport zawierać będzie przydatne rekomendacje, które nie pozostawiają Klienta z suchą analizą stanu obecnego, ale spełniają cenną funkcję doradczą.
 4. Prezentacja wyników
  Wyniki przekazywane są w formie elektronicznej i materialnej dzięki temu są łatwo dostępne do ich przyszłego obrotu. Ponadto oferujemy prezentację wyników badania połączoną z panelem dyskusyjnym oraz doradztwem w zakresie wyników badania.

Metody stosowane podczas badania:

 • pięć sił Portera
 • Kluczowe Czynniki Sukcesu
 • mapa grup strategicznych
 • PEST
 • SWOT
 • SPACE
 • analiza łańcucha wartości
 • metoda scenariuszowa