8 marca 2016

Badania segmentacyjne

Przykładowe etapy realizacji projektu:

 1. Wspólne projektowanie badania.
 2. Klasyfikacja rynku według cech obiektywnych (wiek, płeć, dochody itp.) lub behawioralnych (zwyczajów zakupowych).
 3. Analiza wybranych segmentów pod względem dostępności (w tym: intensywności konkurencji, przepisów prawnych, infrastruktury itp.), stabilności, wrażliwości na poszczególne narzędzia marketingowe, wielkości oraz perspektyw rozwojowych.
 4. Wybór najatrakcyjniejszych segmentów i nakreślenie strategii ich obsługi.
 5. Opracowanie zasad pozycjonowania wybranych produktów (kreowania produktów w świadomości klientów).
 6. Opracowanie raportu i rekomendacji.
 7. Przekazanie wyników badania.

Metody stosowane podczas badania:

 • Desk Research,
 • wywiady focusowe,
 • wywiady pogłębione,
 • wywiady eksperckie,