8 marca 2016

Badania satysfakcji

Proponowane etapy realizacji projektu:

 1.  Wspólne projektowanie badania
  • Kładziemy nacisk na ścisłą współpracę z Klientem.  Pozwala to na przygotowanie użytecznego raportu, który stanie się wartościowym narzędziem wspierającym decyzje Zarządu.
 2.  Stworzenie kwestionariusza ankietowego
  • Poprzez zdefiniowanie problemu badawczego, obszarów decyzyjnych oraz wspólne postawienie hipotez budowany jest kwestionariusz ankietowy służący do przeprowadzenia badania.
 3.  Testowanie ankiety
  • W celu zoptymalizowania kosztów badania przeprowadzane jest badanie pilotażowe. Dzięki temu eliminowane są błędy oraz minimalizowane niepowodzenie projektu.
 4.  Przeprowadzenie badania
  • Jest to etap gromadzenia danych do analizy. Dokładamy wszelkich starań, aby otrzymywane wyniki były rzetelne, pełne oraz użyteczne. Zebrane dane są następnie poddawane analizie.
 5.  Opracowanie raportu i rekomendacji
  • Analiza danych pierwotnych jest najcenniejszym źródłem informacji. Raport zawierać będzie przydatne rekomendacje, które nie pozostawiają Klienta z suchą analizą stanu obecnego, ale spełniają cenną funkcję doradczą.
 6.  Przekazanie wyników
  • Wyniki przekazywane są w formie elektronicznej i materialnej dzięki temu są łatwo dostępne do ich przyszłego obrotu. Ponadto oferujemy prezentację wyników badania połączoną z panelem dyskusyjnym oraz doradztwem w zakresie wyników badania.

Metody stosowane podczas badania

 • kwestionariusze ankietowe,
 • wywiady bezpośrednie
 • wywiady pogłębione,
 • wywiady CATI oraz CAPI.