8 marca 2016

Badania jakości obsługi klientów (tajemniczy klient)

Proponowane etapy realizacji projektu:

 1. Wspólne przygotowanie scenariusza badania
  • Kładziemy nacisk na zdefiniowanie problemu badawczego, obszarów decyzyjnych oraz wspólne postawienie hipotez. Pozwala to przygotowanie użytecznego raportu, który stanie się wartościowym narzędziem wspierającym decyzje Zarządu.
 2. Przeprowadzenie badania w wybranych placówkach
  • Jest to etap gromadzenia danych do analizy. Dokładamy wszelkich starań, aby otrzymywane wyniki były rzetelne, pełne oraz użyteczne. Zebrane dane są następnie poddawane analizie.
 3. Opracowanie raportu i rekomendacji
  • Analiza danych pierwotnych jest najcenniejszym źródłem informacji. Raport zawierać będzie przydatne rekomendacje, które nie pozostawiają Klienta z suchą analizą stanu obecnego, ale spełniają cenną funkcję doradczą.
 4. Przekazanie wyników
  • Wyniki przekazywane są w formie elektronicznej i materialnej dzięki temu są łatwo dostępne do ich przyszłego obrotu. Ponadto oferujemy prezentację wyników badania połączoną z panelem dyskusyjnym oraz doradztwem w zakresie wyników badania.

Metody stosowane podczas badania

 • Mystery Shopping.