2 czerwca 2019

Badania konsumenckie i marketingowe

Opracowana przez nas analiza dostarczy informacji dotyczących opinii konsumentów w interesującym Państwa obszarze. Może obejmować ona różnorakie aspekty działań firmy, takie jak np. kampania reklamowa, nazwy czy opakowania produktów.

 1. Badania satysfakcji
  • Pomożemy Państwu ukierunkować działania na poprawę jakości usług oraz produktów, a co za tym idzie zwiększenie poziomu satysfakcji Klienta
  • Badania satysfakcji umożliwiają poznanie opinii samych Klientów na temat produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwo. Analizy satysfakcji konsumentów są istotne podczas działań ukierunkowanych na ulepszenie produktów i usług w celu zwiększenia zadowolenia Klientów.


 2. Badania preferencji
  • Zidentyfikujemy potrzeby oraz preferencje klientów, co pozwoli dopasować ofertę do ich oczekiwań i wymagań
  • Badania preferencji pozwalają poznać gusta konsumentów oraz czynniki, jakimi kierują się przy wyborze danego produktu. Zdefiniowanie preferencji jest niezbędnym elementem przy dostosowywaniu oferty do potrzeb i możliwości Klientów.


 3. Badania wizerunku marki
  • Pokażemy jak postrzegana jest Państwa marka, aby łatwiej było podjąć adekwatne działania
  • Badania wizerunku marki pozwalają na zidentyfikowanie, z czym Klientom oraz potencjalnym Konsumentom kojarzy się dany produkt lub usługa i stwierdzenie czy skojarzenia te są zgodne z celami przedsiębiorstwa. Rozpoznanie, jaki wizerunek posiada marka, jest niezbędne w budowaniu strategii oraz kampanii promocyjnych firmy.


 4. Badania cenowe
  • Dostarczymy informacji na temat najwłaściwszych cen produktów oraz usług
  • Badania cenowe umożliwiają przeanalizowanie, jak postrzegana jest cena istniejącego na rynku produktu lub usługi przez Klienta bądź jaką cenę są w stanie zapłacić konsumenci za nowy produkt czy usługę. Analiza ceny wspomaga budowanie cennika produktów i usług firmy lub jego zmiany, a także jest niezwykle użyteczna przy planowaniu działań promocyjnych.


 5. Badania segmentacyjne
  • Wyznaczymy jednorodne grupy Klientów o podobnych cechach czy zwyczajach zakupowych
  • Badania segmentacyjne pozwalają wyodrębnić grupy Klientów danego produktu czy usługi, aby ułatwić poznanie ich specyficznych cech (np. płeć, wiek, możliwości finansowe) oraz zachowań (np. styl życia, zwyczaje zakupowe). Podział odbiorców jest cenny przy dopasowywaniu oferty pod konkretne grupy konsumentów, aby móc do nich skuteczniej dotrzeć oraz zwiększyć ich satysfakcję z zakupów.


 6. Badania jakości obsługi Klientów (tajemniczy klient)
  • Wskażemy słabe oraz mocne strony obsługi Klienta w Państwa firmie
  • Badania jakości obsługi poprzez odwiedziny „tajemniczego klienta” pozwalają obiektywnie poznać zalety oraz wady obsługi konsumentów w wybranych placówkach. Analiza poziomu obsługi Klientów jest ważnym elementem w budowaniu standardów jakości procesu sprzedaży w firmie, które powinni przestrzegać pracownicy, aby zachęcać klientów do odwiedzin oraz zakupów.