3 marca 2016

Odpowiedzialność

YPI Consulting budując markę profesjonalnej oraz odpowiedzialnej społecznie organizacji realizuje ideę działalności Junior Enterprise. Kładziemy nacisk na szerzenie przedsiębiorczości oraz łączenie wiedzy w praktyce biznesowej wśród młodych ludzi. Zaangażowani członkowie zespołu, dzięki swojemu rzetelnemu zaangażowaniu w realizację projektów, mają szansę rozwoju, zdobycia cennego doświadczenia oraz podnoszenia swoich kompetencji.

Co istotne, na dalszy plan odsuwane są korzyści finansowe, traktując jako priorytet pozyskanie umiejętności w zarządzaniu zespołem i przedsiębiorstwem. Dzięki temu usługi oferowane przez YPI Consulting gwarantują jakość o standardzie międzynarodowym przy bardzo korzystnych warunkach cenowych.

YPI Consulting przeprowadza projekty nie tylko dla firm komercyjnych, ale również organizacji non-profit. Jednym z takich przykładów jest współpraca z międzynarodową organizacją Amnesty International.

Badanie przeprowadzone dla Amnesty International, międzynarodowej organizacji zajmującej się ochroną praw człowieka, miało na celu podsumowanie rocznej działalności jej struktur lokalnych w takich obszarach jak: pozyskiwanie funduszy, HR, współpraca z mediami czy motywacja członków. W oparciu o wyniki badań miała powstać strategia aktywizmu  na kolejne lata.

Główna część projektu bazowała na informacjach uzyskanych od członków oraz koordynatorów grup lokalnych, a zebranych odpowiednio w wyniku ankiety online i wywiadów telefoniczny. Dodatkowe analizy objęły wizerunek Amnesty International w mediach oraz obecność na portalach społecznościowych.

Efektem pracy zespołu naszych konsultantów były trzy  obszerne raporty oraz arkusz kodowania, zawierający wszystkie odpowiedzi respondentów. Na życzenie Klienta główny raport został uzupełniony o dodatkowe, pogłębione analizy.