3 marca 2016

Badania konkurencji – metodyka badawcza

Przykładowe etapy realizacji projektu

 1. Wspólne projektowanie badania
  Kładziemy nacisk na ścisłą współpracę z Klientem. Pozwala to na przygotowanie użytecznego raportu, który stanie się wartościowym narzędziem wspierającym decyzje Zarządu.
 2. Przeprowadzenie analizy
  Jest to etap pozyskiwania informacji o konkurencji oraz danych rynkowych. Dokładamy wszelkich starań, aby otrzymywane wyniki były rzetelne, pełne oraz użyteczne. Zebrane dane są następnie poddawane analizie.
 3. Opracowanie raportu i rekomendacji
  Raport zawierać będzie przydatne rekomendacje, które nie pozostawiają Klienta z suchą analizą stanu obecnego, ale spełniają cenną funkcję doradczą.
 4. Prezentacja wyników
  Wyniki przekazywane są w formie elektronicznej i materialnej dzięki temu są łatwo dostępne do ich przyszłego obrotu. Ponadto oferujemy prezentację wyników badania połączoną z panelem dyskusyjnym oraz doradztwem w zakresie wyników badania.

Metody stosowane podczas badania:

 • analiza grup strategicznych – analiza struktury konkurencji
 • analiza źródeł przewagi konkurencyjnej
 • analiza kanałów dystrybucji
 • analiza oferowanych usług dodatkowych