3 marca 2016

Analiza strategiczna – metodyka badawcza

Przykładowe etapy realizacji projektu:

 1. Wspólne projektowanie badania
  Kładziemy nacisk na ścisłą współpracę z Klientem. Pozwala to na przygotowanie użytecznego raportu, który stanie się wartościowym narzędziem wspierającym decyzje Zarządu.
 2. Stworzenie kwestionariusza ankietowego
  Poprzez zdefiniowanie problemu badawczego, obszarów decyzyjnych oraz wspólne postawienie hipotez budowany jest kwestionariusz ankietowy służący do przeprowadzenia badania.
 3. Testowanie ankiety
  W celu zoptymalizowania kosztów badania przeprowadzane jest badanie pilotażowe. Dzięki temu eliminowane są błędy oraz minimalizowane niepowodzenie projektu.
 4. Przeprowadzenie badania
  Jest to etap gromadzenia danych do analizy. Dokładamy wszelkich starań, aby otrzymywane wyniki były rzetelne, pełne oraz użyteczne. Zebrane dane są następnie poddawane analizie.
 5. Opracowanie raportu i rekomendacji
  Analiza danych pierwotnych jest najcenniejszym źródłem informacji. Raport zawierać będzie przydatne rekomendacje, które nie pozostawiają Klienta z suchą analizą stanu obecnego, ale spełniają cenną funkcję doradczą.
 6. Przekazanie wyników
  Wyniki przekazywane są w formie elektronicznej i materialnej dzięki temu są łatwo dostępne do ich przyszłego obrotu. Ponadto oferujemy prezentację wyników badania połączoną z panelem dyskusyjnym oraz doradztwem w zakresie wyników badania.

Metody stosowane podczas badania:

 • Desk Research
 • kwestionariusze ankietowe
 • wywiady pogłębione
 • wywiady eksperckie
 • wywiady CATI oraz CAPI