3 marca 2016

Badania rynku i konkurencji

Wykonywane przez nas analizy rynkowe pozwalają na minimalizację ryzyka podjęcia nietrafnych decyzji strategicznych,wyprzedzanie działań konkurentów oraz poznanie potrzeb i oczekiwań potencjalnych Klientów.

Badania rynku i konkurencji skierowane są do przedsiębiorstw, chcących skutecznie wejść na nowy rynek zarówno krajowy jak i zagraniczny, bądź zainteresowanych rozszerzeniem swojej oferty produktowej.

 1. Badania rynku
  • Dostarczymy pełny obraz otoczenia konkurencyjnego
  • Badania rynku i konkurencji skierowane są do przedsiębiorstw chcących skutecznie wejść na nowy rynek (zarówno krajowy jak i zagraniczny) bądź zainteresowanych rozszerzeniem swojej oferty produktowej. Analiza rynku pomaga ocenić sytuację, bariery czy intensywność walki konkurencyjnej.
  • Zapoznaj się z metodyką badawczą

 2. Badania konkurencji
  • Zdobędziemy informacje o kształtowaniu się mechanizmów rynkowych
  • Badanie konkurencji jest jednym z podstawowych badań marketingowych. Skierowane jest do przedsiębiorstw planujących wejście na nowy rynek, rozwój swojej działalności lub opracowujących strategię na najbliższe lata. Badanie to dostarcza informacje o przedsiębiorstwach konkurencyjnych oraz trendach, pomaga dostrzec nisze rynkowe, a także zaplanować kierunek rozwoju.
  • Zapoznaj się z metodyką badawczą

 3. Analiza lokalizacyjna
  • Doradzimy, która lokalizacja inwestycyjna jest najbardziej optymalna dla Państwa firmy
  • Odpowiednia lokalizacja przedsiębiorstwa nierzadko jest istotnym elementem znacząco wpływającym na sukces firmy. Efektem analizy lokalizacyjnej jest wskazanie najlepszych miejsc (pod względem logistycznym, popytowym czy kosztowym) do rozpoczęcia lub przeniesienia działalności.
  • Zapoznaj się z metodyką badawczą

 4. Analiza strategiczna
  • Opracujemy najkorzystniejszą strategię rozwoju Państwa przedsiębiorstwa
  • Analiza strategiczna pozwala określić optymalny kierunek rozwoju przedsiębiorstwa biorąc pod uwagę otoczenie i konkurencję oraz jego cechy własne. Opracowana strategia jest niezwykle cennym elementem przy zakładaniu nowej firmy bądź rozwoju już istniejącego przedsiębiorstwa.
  • Zapoznaj się z metodyką badawczą